Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR

IČOFirma
APV COMPANY LTD./VELKÁ BRITANIE/
Mototechna, š.p. Praha v likvidácii, organizačná zložka
MOTOTECHNA š.p. PR Praha, organizačná zložka zahraničnej osoby
Mototechna, odštepný závod 10 v likvidácii
Počtovnícka a organizačná služba Praha, štátny podnik, OZ 101 Prešov - Divízia SR v likvidácii
Hlavné zastupiteľstvo Ukrajinskej dunajskej plavby
Obchodné zastupiteĺstvo HEC, TRADING U MANAGEMENTCONSULTING GMBH
EURO - HELIX, obchodné zastupiteĺstvo
CHT R. Bietlich, spol. s r.o., obchodné zastupiteľstvo
Obchodné zastupitelstvo v ČSFR zahraničnej osoby SLAR
PINEJ,LTD - organizačná zložka zahraničnej osoby
Agrobanka Praha, a.s. organizačná zložka zahraničnej osoby
GEODIS Brno,spol. s r.o. - organizačná zložka
Moravia Banka a.s.Frýdek Místek-organizačná zložka zahraničnej osoby
Farby a laky,š.p. "v likvidácii" organizačná zložka zahraničnej osoby
EUROPEN TRAVEL CORPORATION, spol. s r.o.-organizačná zložka zahraničnej osoby
Przedsiebiorstwo Techniczno-Handlowe HANDBUD sp.z o.o. organizačná zložka - obchodné zastupiteĺstvo
FINANCE CONSULTING, a.s. Praha - pobočka Banská Bystrica-organizačná zložka v likvidácii
Autoturist a.s. - organizačná zložka zahraničnej osoby, a.s.
Severočeská armatúrka, a.s. Ústí nad Labem - organizačná zložka zahraničnej osoby
Strana: 1 2 3 4 5 > >>